ELEKTROSTYMULACJA – elektrostymulacja jest zabiegiem leczniczym lub rehabilitacyjnym, polegającym na stymulacji określonych nerwów lub mięśni impulsami elektrycznymi o określonej częstotliwości, amplitudzie i czasie trwania.

GALWANIZACJA – jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta pomiędzy dwoma elektrodami. Prąd stały podczas przepływu nie zmienia kierunku i natężenia.

DIADYNAMIK – (prądy diadynamiczne)- często stosowany w różnego rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych przede wszystkim w rehabilitacji pourazowej.  To zabieg wykorzystujący prąd niskiej częstotliwości ( 50 i 100Hz), o charakterze modulowanym. Powstaje w wyniku nałożenia się prądu sinusoidalnego na prąd stały.

JONOFOREZA to zabieg, który polega na wprowadzeniu substancji aktywnych do głębszych warstw skóry siłami pola elektrycznego (za pomocą prądu stałego – galwanicznego). Jonoforeza związana jest z lekkim mrowieniem, a jej celem jest dostarczenie skórze specjalnych substancji czynnych do głębszych warstw skóry.

INTERDYN – (prądy interferencyjne)- to prądy stosowane w zabiegach leczniczych i w rehabilitacji. Prądy interferencyjne podobne są do prądów diadynamicznych, z tą różnicą, że te pierwsze mają silniejsze działanie i są mniej nieprzyjemne dla pacjenta. Wynika to z faktu, iż prądy interdyn łatwiej pokonują opór skóry. Ich działanie uzależnione jest przede wszystkim od częstotliwości.

PRĄDY TENS –  czyli przezskórna stymulacja elektryczna nerwów. Jest metodą wykorzystywaną przez elektrostymulatory wysyłające impulsy elektryczne o niskiej amplitudzie z elektrod przez skórę do nerwów obwodowych. Są to nerwy odpowiedzialne za czucie temperatury. Poprzez te nerwy sygnał elektryczny dociera do połączeń synaptycznych rdzenia kręgowego.
Elektrostymulacja TENS jest sprawdzoną klinicznie, nieinwazyjną, niefarmalogiczną i skuteczną terapią przeciwbólową. Znajduje szerokie zastosowanie w uśmierzaniu zarówno bólu przewlekłego jak i ostrego.

PRĄDY TRABERTA – są zabiegiem elektroleczniczym, w którym wykorzystuje się przerywany prąd galwaniczny o prostokątnym kształcie impulsu i stałych parametrach. Zabieg ten działa silnie przeciwbólowo, często stosowany jest w zmianach zwyrodnieniowych stawów.
Podstawowe działanie polega na silnym działaniu bodźcowym powodującym zmniejszenie bólu szczególnie kilka godzin po wykonaniu zabiegu. Efekt ten jest bardziej odczuwalny przy codziennym powtarzaniu zabiegów.

PRĄDY KOTZA – Prądy Kotza to prądy impulsowe o średniej częstotliwości. Wykorzystywane są do celów terapeutycznych. Służą do odbudowy napięcia mięśniowego powstałego wskutek urazu lub operacji oraz do poprawy ruchomości w stawach. Prądy Kotza wyróżniają się spośród innych zabiegów pobudzających układ motoryczny, ponieważ są całkowicie tolerowane przez pacjentów.